Contact

Contact

Naam '.$_POST['naam'].' Adres '.$_POST['adres'].' Postcode '.$_POST['postcode'].' Plaats '.$_POST['plaats'].' Email adres '.$_POST['email'].' Telefoon '.$_POST['telefoon'].' Opmerkingen: '.$_POST['opmerking'].'   '; $sitenaam="Spelarena.nl"; $sitemail="janleesberg@yahoo.com"; $subject="Contactformulier Spelarena.nl"; $mail->From = $sitemail; $mail->FromName = $sitenaam; $mail->Body = $plaintext; $mail->Subject = $subject; $mail->IsHTML(true); $mail->AddAddress($sitemail, $sitenaam); $mail->AddBCC('ruud_bakkes@yahoo.com', $sitenaam); $query=$mail->Send(); $mail->ClearAddresses(); if ($query==true){ $sendok=1; } unset($_SESSION['captcha']); }elseif(strtolower($_POST['codeCap']) != strtolower($_POST['secr']) && isset($_POST['volgende'])){ ?>

Er is een verkeerde code ingevoerd. Probeer het opnieuw.

Naam *
Adres
Postcode
Plaats *
Email adres *
Telefoon *
Opmerkingen:
 
Neem de code over
CAPTCHA
We hebben het formulier ontvangen en we zullen zo spoedig mogelijk een antwoord geven.